2016-04-19

NOTEs delårsrapport januari-mars 2016

Finansiell utveckling januari-mars
• Försäljningen ökade med 1% till 279,1 (275,3) MSEK.
• Rörelseresultatet ökade till 14,2 (11,9) MSEK.
• Rörelsemarginalen stärktes med 0,8 procentenheter till 5,1% (4,3%).
• Resultat efter finansnetto ökade till 12,9 (11,0) MSEK.
• Resultat efter skatt ökade till 10,2 (9,3) MSEK, vilket motsvarar 0,35 (0,32) SEK/aktie.
• Kassaflödet efter investeringar ökade till 27,1 (21,8) MSEK, vilket motsvarar 0,94 (0,76) SEK/aktie.         
                                          
VD-kommentar
”NOTE är en av de mest konkurrenskraftiga elektroniktillverkarna i Norden. Under första kvartalet noterade vi en fortsatt positiv utveckling med flera nya kunder, förbättrad lönsamhet och starkt kassaflöde.

Högre försäljning och därtill utökat tjänsteinnehåll, i kombination med fortsatt god kostnadseffektivitet, bidrog till att rörelseresultatet förbättrades med 2,3 MSEK till 14,2 MSEK, vilket innebär en förstärkning av rörelsemarginalen med 0,8 procentenheter till 5,1%. Det är också mycket tillfredsställande att vi efter fjärde kvartalets goda kassaflöde om 25,4 MSEK, även under första kvartalet nådde ett starkt kassaflöde om 27,1 MSEK.

Orderstocken ger fortsatt stöd åt en positiv försäljningsutveckling. I tillägg är NOTE öppna för att ta en aktiv roll i den framtida strukturomvandlingen av den europeiska EMS-marknaden – min ambition är att bidra till att vi ytterligare ökar kundvärdet och förstärker vår lönsamma tillväxt”, säger Stefan Hedelius, VD och koncernchef.

NOTEs delårsrapport för januari-mars finns från och med idag tillgänglig i pdf-format på koncernens hemsida, www.note.eu, och biläggs detta pressmeddelande. Halvårsrapporten för januari-juni presenteras den 18 juli.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Hedelius, VD och koncernchef, tel. 08-568 990 06, 076-100 07 31
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 08-568 990 03, 070-977 06 86

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande tillverknings- och logistikpartner för produktion av elektronikbaserade produkter. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Norge, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen under de senaste 12 månaderna uppgick till 1 125 MSEK och antalet anställda i koncernen uppgår till cirka 1 000. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.

NOTE AB (publ) offentliggör föreliggande information i enlighet med Värdepappersmarknadslagen. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 april 2016 klockan 08.30.

Se fler nyheter