2021-04-19

NOTEs delårsrapport januari-mars 2021

Finansiell utveckling januari-mars
• Försäljningen ökade med 6% till 502 (475) MSEK. Rensat för valutaeffekter var tillväxten 11%.
• Rörelseresultatet ökade med 21% till 40 (33) MSEK.
• Rörelsemarginalen stärktes med 1,0 procentenhet till 8,0% (7,0%).
• Resultatet efter finansnetto ökade med 35% till 38 (28) MSEK.
• Resultatet efter skatt ökade med 37% till 31 (22) MSEK, vilket motsvarar 1,08 (0,80) SEK/aktie.
• Kassaflödet efter investeringar uppgick till 4 (63) MSEK, vilket motsvarar 0,14 (2,26) SEK/aktie.

Vd-kommentar – Stark nyförsäljning och kraftfull återhämtning av efterfrågan banar väg för ökad tillväxttakt
”Under Q1 ökade vi försäljningen med 6% till nya rekordnivån 502 MSEK. Rensat för valutaeffekter var tillväxten 11%. Vi vinner fortsatt nya affärer på ett övertygande vis och orderstocken vid utgången av kvartalet var drygt 30% högre än i fjol. Lönsamhetsmässigt fortsatte vår positiva trend. Rörelseresultatet ökade med 21% till 40 MSEK innebärande en stärkning av rörelsemarginalen med 1,0 procentenhet till 8,0%, vår högsta nivå någonsin för Q1. För att om möjligt säkerställa leveranserna till våra kunder i den rådande bristsituationen på elektronikkomponenter, främst av halvledare, har vi ökat på våra lager under Q1, vilket kortsiktigt tyngde vårt kassaflöde.

I spåren av pandemin bromsade vår tillväxt tydligt upp under andra halvåret i fjol. Sedan en tid ser vi dock en mycket stark återhämtning av efterfrågan, såväl från vår etablerade kundbas som från nya kundsamarbeten. Utifrån nuvarande marknadssituation och starka orderläge bedömer jag förutsättningarna som mycket goda att för helåret nå en tillväxt om 10%-20% och fortsätta vår positiva lönsamhetstrend”, säger Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef.

NOTEs delårsrapport för första kvartalet 2021 finns från och med idag tillgänglig i pdf-format på hemsidan, www.note-ems.com, och bifogas detta pressmeddelande. Idag klockan 10.00 CET anordnar NOTE en telefonkonferens för analytiker, media och investerare där vd och koncernchef Johannes Lind-Widestam presenterar rapporten. Halvårsrapporten för januari-juni presenteras den 13 juli. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef, tel. 070-541 72 22
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 070-977 06 86

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort (PCBA), delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månade
rna uppgick till 1 901 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1 100. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note-ems.com.

Denna information är sådan information som NOTE AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Johannes Lind-Widestams försorg, för offentliggörande den 19 april 2021 klockan 08.30 CET.

Se fler nyheter