2022-04-20

NOTEs delårsrapport januari-mars 2022

Finansiell utveckling januari-mars
• Försäljningen ökade med 64% till 821 (502) MSEK. Rensat för förvärv och valutaeffekter var tillväxten 35%.
• Rörelseresultatet ökade med 90% till 76 (40) MSEK.
• Rörelsemarginalen stärktes med 1,3 procentenhet till 9,3% (8,0%).
• Resultatet efter finansnetto ökade med 85% till 69 (38) MSEK.
• Resultatet efter skatt ökade med 83% till 56 (31) MSEK, vilket motsvarar 1,95 (1,08) SEK/aktie.
• Kassaflödet efter investeringar uppgick till 9 (4) MSEK, vilket motsvarar 0,31 (0,14) SEK/aktie.

Vd-kommentar – Nytt rekordkvartal med stark tillväxt, 90% ökat rörelseresultat och mycket goda framtidsutsikter
”Trots utmaningar föranledda av pandemin och fortsatt bristsituation på komponentmarknaden ökade NOTE försäljningen med 64% till nya rekordnivån 821 MSEK. Rensat för förvärv och valutaeffekter var tillväxten 35%. Vi vinner fortsatt nya affärer på ett övertygande vis. Orderstocken för jämförbara enheter (exklusive engelska iPRO) och för leverans under kommande tre kvartal, var 46% högre än vid utgången av Q1 i fjol. Vi växer avsevärt på samtliga hemmamarknader och inom samtliga kundsegment. Inom Greentech, som utgjorde 24% av försäljningen, var tillväxten hela 90%. Där återfinns flera snabbväxande kunder inom det gröna teknikskiftet, bland annat produkter för energioptimering och laddstolpar till elbilar.

Lönsamhetsmässigt fortsatte vår starka trend. Rörelseresultatet ökade med 90% till 76 MSEK innebärande en förstärkning av rörelsemarginalen med 1,3 procentenhet till 9,3%, vår högsta nivå någonsin för Q1. Trots lagerökningar till följd av tillväxten och att våra direkta leveransförseningar på grund av komponentbristerna fördubblades till cirka 100 MSEK förbättrades kassaflödet, efter investeringar, till 9 (4) MSEK. Vår finansiella situation är fortsatt mycket stark med en soliditet om 41%.

Vi har ett fantastiskt bra orderläge och i mars nådde vi vår klart högsta försäljning någonsin för en enskild månad. Trots utmaningarna på komponentmarknaden bedömer vi möjligheterna som mycket goda att för 2022 nå en tillväxt om minst 30% och fortsätta vår positiva lönsamhetstrend. Vi ligger väl i linje med vårt mål att senast 2025 nå en försäljning om 5 miljarder SEK”, säger Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef.

NOTEs delårsrapport för första kvartalet 2022 finns från och med idag tillgänglig i pdf-format på hemsidan, www.note-ems.com, och bifogas detta pressmeddelande. Idag klockan 10.00 CET anordnar NOTE en telefonkonferens för analytiker, media och investerare där vd och koncernchef Johannes Lind-Widestam presenterar rapporten. Halvårsrapporten för januari-juni presenteras den 14 juli.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef, tel. 070-541 72 22
Frida Frykstrand, finansdirektör, tel. 070-462 09 39

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort (PCBA), delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 2 962 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1 300. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note-ems.com.

Denna information är sådan information som NOTE AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Johannes Lind-Widestams försorg, för offentliggörande den 20 april 2022 klockan 08.30 CET.

Se fler pressmeddelanden