2004-11-08

NOTEs delårsrapport januari – september 2004

NOTEs delårsrapport januari – september 2004

Under perioden januari-september ökade NOTE omsättningen med 42 % till MSEK 826,3 (581,8), och rörelseresultatet med 28 % till MSEK 61,6 (48,0). Resultatet per aktie efter full skatt blev därmed SEK 4,3 (3,5) för niomånadersperioden.

"Vi är speciellt nöjda med hur vår Europastrategi inletts, genom etablering i Storbritannien och genom ökad internationalisering vad gäller produktion", säger Erik Stenfors, koncernchef för NOTE. "NOTE-koncernens mål att vara en av Europas ledande EMS-leverantörer senast år 2009 står fast. Analys och förberedelser för ytterligare etableringar pågår."

Den 1 oktober etablerades NOTE-koncernen i Storbritannien. Efter rapportperiodens utgång har processen att införa materiel- och inköpsfunktioner i Centraleuropa intensifierats, samtidigt som personal med motsvarande funktioner har varslats om uppsägning i Sverige.

Läs hela delårsrapporten på www.note.se

Ytterligare upplysningar lämnas av:
Erik Stenfors, VD och Koncernchef NOTE; 0176-799 01 eller 0709-50 80 70
Gunilla Olsson, Ekonomidirektör NOTE; 0176-799 05 eller 0709-50 80 71

Fakta om NOTE
NOTE är en av Skandinaviens ledande kontraktstillverkare av elektronik och erbjuder specialistkompetens inom elektronikproduktion i hela värdekedjan; från design och utveckling via tillverkning till eftermarknad.
NOTE finns etablerat i Sverige, Storbritannien, Polen och Litauen.
Nettoomsättningen för år 2003 uppgick till 859 miljoner SEK och resultatet före skatt till 63 miljoner SEK. Antalet anställda i koncernen uppgår till ca 950. NOTE är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.
www.note.se
————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/08/20041108BIT20900/wkr0001.pdf Hela rapporten

Se fler nyheter