2005-10-28

NOTEs delårsrapport januari-september 2005

”Tredje kvartalet har präglats av konsolidering, där vi har koncentrerat oss på kapital- och kostnadsrationalisering, effekten av detta arbete går att utläsa i form av ett stabilt löpande resultat. Vi har också gått igenom och utvecklat de interna rutinerna och kontrollsystemen för att säkerställa verksamheten samt bygga en stabil plattform för framtida tillväxt, säger Kjell-Åke Andersson, koncernchef.

I september utsågs Arne Forslund till ny koncernchef med tillträde den 1 november 2005. Arne Forslund kommer närmast från Teleflex Morse där han har arbetat som Operations Director Europe. Tidigare ledande befattningar har varit på företag som Danaher Motion, Ortivus och Siemens-Elema.
Kjell- Åke Andersson kommenterar: ”Nu när vi har en stabil grund att stå på känns det bra att lämna över till en yngre kraft som kan utveckla bolaget vidare”. Kjell-Åke Andersson kommer att finnas till ledningens förfogande fram till sommaren och då svara för kontinuiteten och föra över branschkunskap.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Kjell-Åke Andersson, koncernchef NOTE AB, 046-286 92 10 eller 0708-60 81 23
Gunilla Olsson, ekonomidirektör NOTE AB, 0176- 799 05 eller 0709-50 80 71

Se fler pressmeddelanden