2012-10-19

NOTEs delårsrapport januari-september 2012 – Fortsatt stabilt kassaflöde

Finansiell utveckling juli-september

· Försäljningen uppgick till 234,0 (272,5) MSEK.

· Rörelseresultatet uppgick till 10,5 (13,5) MSEK.
· Rörelsemarginalen uppgick till 4,5% (4,9%).
· Resultat efter finansnetto uppgick till 8,3 (12,6) MSEK.
· Resultat efter skatt uppgick till 6,5 (9,4) MSEK, vilket motsvarar 0,23 (0,32) SEK/aktie.
· Kassaflödet efter investeringar uppgick till 21,7 (22,1) MSEK, vilket motsvarar 0,75 (0,77) SEK/aktie.

Finansiell utveckling januari-september

· Försäljningen uppgick till 788,8 (911,2) MSEK.
· Rörelseresultatet uppgick till 31,4 (49,3) MSEK.

· Rörelsemarginalen uppgick till 4,0% (5,4%).
· Resultat efter finansnetto uppgick till 25,9 (43,1) MSEK.
· Resultat efter skatt uppgick till 20,4 (30,8) MSEK, vilket motsvarar 0,71 (1,07) SEK/aktie.
· Kassaflödet efter investeringar uppgick till 71,0 (45,6) MSEK, vilket motsvarar 2,46 (1,58) SEK/aktie.

NOTEs delårsrapport för januari-september 2012 finns från och med idag tillgänglig i pdf-format på koncernens hemsida, www.note.eu, och biläggs detta pressmeddelande. Bokslutskommunikén för 2012 presenteras den 12 februari 2013.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Laveson, VD och koncernchef, tel. 08-568 990 06, 070-433 99 99
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 08-568 990 03, 070-977 06 86
Om NOTE
NOTE är en av Nordens ledande tillverkningspartner för elektronikproduktion. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Norge, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen för 2011 uppgick till 1 209 MSEK och antalet anställda i koncernen uppgår till cirka 900. NOTE är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.

NOTE AB (publ) offentliggör föreliggande information i enlighet med Värdepappersmarknadslagen. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 oktober 2012 klockan 08.30.

Se fler pressmeddelanden