2014-10-20

NOTEs delårsrapport januari-september 2014

Finansiell utveckling juli-september

• Försäljningen uppgick till 235,5 (200,8) MSEK.

• Rörelseresultatet uppgick till 10,4 (-4,6) MSEK.

• Rörelsemarginalen uppgick till 4,4% (-2,3%).

• Resultat efter finansnetto uppgick till 9,8 (-6,5) MSEK.

• Resultat efter skatt uppgick till 8,7 (-7,9) MSEK, vilket motsvarar 0,30 (-0,28) SEK/aktie.

• Kassaflödet efter investeringar uppgick till -23,2 (6,3) MSEK, vilket motsvarar -0,80 (0,22) SEK/aktie.

Finansiell utveckling januari-september

• Försäljningen uppgick till 715,9 (651,7) MSEK.

• Rörelseresultatet uppgick till 23,7 (-0,7) MSEK.

• Rörelsemarginalen uppgick till 3,3% (-0,1%).

• Resultat efter finansnetto uppgick till 20,7 (-5,2) MSEK.

• Resultat efter skatt uppgick till 17,5 (-7,0) MSEK, vilket motsvarar 0,61 (-0,24) SEK/aktie.

• Kassaflödet efter investeringar uppgick till -8,3 (0,3) MSEK, vilket motsvarar -0,29 (0,01) SEK/aktie.

VD-kommentar till delårsrapporten:

”NOTE kan nu uppvisa organisk tillväxt under fyra kvartal i rad. Under årets första tre kvartal ökade försäljningen med 10% till 715,9 (651,7) MSEK. Stärkta av en del projektaffärer nådde vi under tredje kvartalet en försäljningstillväxt om drygt 17%. Försäljningsutvecklingen under året visar att vi tagit för oss på en relativt stabil Europamarknad.

Rörelseresultatet för januari-september förbättrades till 23,7 (-0,7) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 3,3% (-0,1%). Under det tredje kvartalet förbättrades rörelsemarginalen till 4,4% (-2,3%). Som en följd av försäljningstillväxten var kassaflödet efter investeringar negativt för årets tre första kvartal och uppgick till -8,3 MSEK. NOTEs balansräkning är fortsatt stark med en soliditet nära 45% vid periodens utgång”, säger Peter Laveson, VD och koncernchef.

NOTEs halvårsrapport för januari-september finns från och med idag tillgänglig i pdf-format på koncernens hemsida, www.note.eu, och biläggs detta pressmeddelande. Bokslutskommunikén för 2014 presenteras den 6 februari 2015.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Laveson, VD och koncernchef, tel. 08-568 990 06, 070-433 99 9986
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 08-568 990 03, 070-977 06 86

Om NOTE

NOTE är en av norra Europas ledande tillverknings- och logistikpartner för elektronikproduktion. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Norge, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen för 2013 uppgick till 907 MSEK och antalet anställda i koncernen uppgår till cirka 850. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.

NOTE AB (publ) offentliggör föreliggande information i enlighet med Värdepappersmarknadslagen. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 oktober 2014 klockan 08.30.

Se fler nyheter