2015-10-19

NOTEs delårsrapport januari-september 2015

Finansiell utveckling juli-september
• Försäljningen uppgick till 261,5 (235,5) MSEK.

• Rörelseresultatet uppgick till 11,6 (10,4) MSEK.
• Rörelsemarginalen uppgick till 4,4% (4,4%).
• Resultat efter finansnetto uppgick till 10,4 (9,8) MSEK.
• Resultat efter skatt uppgick till 9,8 (8,7) MSEK, vilket motsvarar 0,34 (0,30) SEK/aktie.
• Kassaflödet efter investeringar uppgick till -24,0 (-23,2) MSEK, vilket motsvarar -0,83 (-0,80) SEK/aktie.

Finansiell utveckling januari-september
• Försäljningen uppgick till 816,3 (715,9) MSEK.
• Rörelseresultatet uppgick till 34,7 (23,7) MSEK.
• Rörelsemarginalen uppgick till 4,3% (3,3%).
• Resultat efter finansnetto uppgick till 30,6 (20,7) MSEK.
• Resultat efter skatt uppgick till 27,6 (17,5) MSEK, vilket motsvarar 0,96 (0,61) SEK/aktie.
• Kassaflödet efter investeringar uppgick till -20,3 (-8,3) MSEK, vilket motsvarar -0,70 (-0,29) SEK/aktie.

VD-kommentar – fortsatt positiv utveckling för NOTE
”Under årets tre första kvartal ökade NOTE försäljningen med 14%. Vi ser en positiv utveckling för flera av våra kunder. Hittills i år har rörelseresultatet förbättrats med 11,0 MSEK och uppgick till 34,7 MSEK, vilket innebär en förstärkning av rörelsemarginalen till 4,3% (3,3%).

Orderstocken ger stöd åt en positiv volymutveckling även under fjärde kvartalet och vår balansräkning är fortsatt stark”, säger Peter Laveson, VD och koncernchef.

NOTEs delårsrapport för januari-september finns från och med idag tillgänglig i pdf-format på koncernens hemsida, www.note.eu, och biläggs detta pressmeddelande. Bokslutskommunikén för 2015 presenteras den 4 februari 2016.

Se fler nyheter