2020-02-10

NOTEs fabrik i Kina öppnar upp sin verksamhet igen

Fabriken i Tangxia, Kina, öppnade idag efter det förlängda nyårsstoppet föranlett av Corona-viruset. Under den första veckan kommer fabriken att ha cirka 50% kapacitet och planen är att produktionen ska vara i full gång i slutet av februari.

NOTE har vidtagit nödvändiga åtgärder för att förbereda fabriken inför uppstarten och för att förhindra spridningen av viruset. Detta har skett i samråd med lokala myndigheter, som har gett sitt godkännande till uppstarten. För att komma ikapp med den backlog som har uppstått på grund av det förlängda stoppet kommer personalen att jobba övertid. En nära dialog förs med viktiga leverantörer för att i möjligaste mån undvika störningar i leveranserna.  

Inför det kinesiska nyåret jobbar NOTE kontinuerligt med att höja lagernivån på kritiska komponenter, då det alltid förekommer vissa störningar i samband med detta. Detta gör att NOTEs beredskap för årets störningar är tämligen god.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef, tel. 070-541 72 22

Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 070-977 06 86

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort (PCBA), delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 1 760 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1 092. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök
www.note.eu.

Informationen lämnades för offentliggörande den 10 februari 2020 klockan 10.30 CET.

Se fler nyheter