2022-02-15

NOTEs fabrik i Kina öppnar upp sin verksamhet tidigare än beräknat

Den 14 februari kommunicerade NOTE att produktionen i fabriken i Kina tillfälligt stoppats på grund av att en anställd varit i kontakt med en Covid-positiv anhörig. I linje med lokala myndigheters skyddsrestriktioner sattes fabriken i karantän. Efter regelbundna PCR tester av fabrikens samtliga anställda har inga Covidfall konstaterats. Därmed har kinesiska myndigheter gett sitt godkännande till att fabriken kan återuppta sin produktion från och med onsdag 16 februari, vilket är tidigare än ursprungligen beräknat.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef, tel. 070-541 72 22

Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 070-977 06 86

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort (PCBA), delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 2 643 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1 300. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note-ems.com.

Se fler nyheter