2020-03-27

NOTEs fabrik i Windsor stoppar tillfälligt produktionen med anledning av Corona-viruset

NOTE har åtta elektronikfabriker belägna i Sverige, Finland, Estland, England och Kina. Efter ett förlängt produktionsstopp i Kina, föranlett av Corona-situationen, öppnade fabriken upp igen den 10 februari. NOTEs fabriker har i övrigt löpt med högt kapacitetsutnyttjande. NOTEs försäljning under Q1 bedöms, som tidigare kommunicerats i ett pressmeddelande den 12 mars, uppgå till 460-470 MSEK, vilket motsvarar en tillväxt om cirka 15%.

I linje med brittiska myndigheters beslut att begränsa alla icke nödvändiga resor och industriella verksamheter har NOTEs fabrik i Windsor från och med idag tillfälligt stoppat sin tillverkning. Denna fabrik utgör cirka 10% av NOTEs totala tillverkning. Den tillfälliga nedstängningen förväntas bli föremål för de brittiska myndigheternas nyligen införda stödåtgärder som bland annat innefattar full kompensation för lönekostnaden för permitterad personal.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef, tel. 070-541 72 22 
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 070-977 06 86 

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort (PCBA), delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 1 760 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1 070. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök
www.note.eu.

Informationen lämnades för offentliggörande den 27 mars 2020 klockan 16.00 CET.

Se fler nyheter