2010-05-31

NOTEs företrädesrättsemission slutförd

Den av NOTE nyligen genomförda företrädesemissionen är nu registrerad hos Bolagsverket. 

Emissionen har inneburit att antalet aktier och röster i bolaget under maj 2010 ökat enligt följande:

Före nyemissionen fanns sammanlagt 9 624 200 aktier och röster i NOTE. Antalet aktier och röster ökade genom nyemissionen med 19 248 400. Efter nyemissionen finns per den 31 maj 2010 sammanlagt 28 872 600 aktier och röster i bolaget.

Se fler nyheter