2006-06-30

NOTEs förvärv av norska Nordic-PrintDesign slutförs

Nordic-PrintDesign erbjuder spjutspetskompetens inom mönsterkortsdesign. Bolaget har idag 8 anställda med kontor i både Oslo och Stockholm. Förvärvet utgör ett första steg i NOTEs satsning att öka sina marknadsandelar i Norge.

Förvärvet ligger helt i linje med NOTEs strategi att erbjuda kunder en hög servicenivå genom konceptet NearsourcingTM, vilket innebär att NOTE är nära kunden både geografiskt och som samarbetspartner. Exempel på tjänster som NOTE erbjuder är mönsterkortslayout, snabb prototyptillverkning med kvalificerad återmatning om produktens design, projektledning, så kallad seamless transfer och samordning av produktion i NOTEs mer kostnadseffektiva enheter i Baltikum och Polen.

I förvärvet ingår även en komponentdatabas som skall länkas till NOTEs komponenthanteringssystem. Databasen kopplar samman kundernas produktutveckling med NOTEs prototyptillverkning och strategiska inköp av komponenter. Därigenom kommer produkten snabbare ut på marknaden.

”Komponentdatabasen kommer att få en mycket större genomslagskraft i och med att den nu kommer att kopplas ihop med NOTEs system och deras djupa produktionskunskap. Våra kunder kommer verkligen att värdesätta att de nu får tillgång till de möjligheter som NOTE erbjuder” säger Anders G. Johansen, teknisk säljchef på Nordic-PrintDesign AS.

”Det känns mycket spännande att NOTE etablerar sig på den norska marknaden med tanke på den tillväxtpotential som finns där. Vi kommer att bygga upp en helt ny produktionsanläggning med hjälp av så kallad lean produktion för att se till att NOTE Oslo blir en effektiv tillverkningsenhet för snabba prototyper. Till en förhållandevis låg investering och låg risk har vi nu mycket goda möjligheter att höja NOTEs organiska tillväxttakt” säger Arne Forslund, VD på NOTE AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Arne Forslund, VD och koncernchef, tel. +46 (0)8-568 990 07, +46 (0)705-477 477
Knut Pogost, sälj- och marknadsdirektör och NOTE Components VD, tel. +46 (0)8-568 990 15,
+46 (0)705-523 444
Annelie Wirdefeldt, IR/informationschef, tel. +46 (0)8-568 990 01, +46 (0)768-15 99 99

Se fler pressmeddelanden