2012-07-17

NOTEs halvårsrapport januari-juni 2012 – Stabil resultatutveckling och fortsatt positivt kassaflöde

Finansiell utveckling april-juni
• Försäljningen uppgick till 280,1 (326,8) MSEK.
• Rörelseresultatet uppgick till 10,0 (23,5) MSEK.
• Rörelsemarginalen uppgick till 3,6% (7,2%).
• Resultat efter finansnetto uppgick till 8,9 (21,2) MSEK.
• Resultat efter skatt uppgick till 6,8 (15,5) MSEK, vilket motsvarar 0,23 (0,54) SEK/aktie.
• Kassaflödet efter investeringar uppgick till 13,0 (14,5) MSEK, vilket motsvarar 0,45 (0,50) SEK/aktie.

Finansiell utveckling januari-juni  
• Försäljningen uppgick till 554,8 (638,6) MSEK.
• Rörelseresultatet uppgick till 20,9 (35,8) MSEK.
• Rörelsemarginalen uppgick till 3,8% (5,6%).
• Resultat efter finansnetto uppgick till 17,6 (30,5) MSEK.
• Resultat efter skatt uppgick till 13,9 (21,4) MSEK, vilket motsvarar 0,48 (0,74) SEK/aktie.
• Kassaflödet efter investeringar uppgick till 49,3 (23,5) MSEK, vilket motsvarar 1,71 (0,82) SEK/aktie.

 
NOTEs halvårsrapport för januari-juni finns från och med idag tillgänglig i pdf-format på koncernens hemsida, www.note.eu, och biläggs detta pressmeddelande. Delårsrapporten för januari-september presenteras den 19 oktober.

 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Laveson, VD och koncernchef, tel. 08-568 990 06, 070-433 99 99
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 08-568 990 03, 070-977 06 86

 

Om NOTE
NOTE är en av Nordens ledande tillverkningspartner för elektronikproduktion. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Norge, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen för 2011 uppgick till 1 209 MSEK och antalet anställda i koncernen uppgår till cirka 900. NOTE är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information, vänligen besök
www.note.eu.
 

NOTE AB (publ) offentliggör föreliggande information i enlighet med Värdepappersmarknadslagen. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 juli 2012 klockan 08.30.

Se fler nyheter