2013-07-16

NOTEs halvårsrapport januari-juni 2013

Finansiell utveckling april-juni

 • Försäljningen uppgick till 236,1 (280,1) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 3,6 (10,0) MSEK.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 1,5% (3,6%).
 • Resultat efter finansnetto uppgick till 2,6 (8,9) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 2,0 (6,8) MSEK, vilket motsvarar 0,07 (0,23) SEK/aktie.
 • Kassaflödet efter investeringar uppgick till 2,0 (13,0) MSEK, vilket motsvarar 0,07 (0,45) SEK/aktie.

Finansiell utveckling januari-juni

 • Försäljningen uppgick till 450,9 (554,8) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 3,9 (20,9) MSEK.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 0,9% (3,8%).
 • Resultat efter finansnetto uppgick till 1,3 (17,6) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 0,9 (13,9) MSEK, vilket motsvarar 0,03 (0,48) SEK/aktie.
 • Kassaflödet efter investeringar uppgick till -6,0 (49,3) MSEK, vilket motsvarar -0,21 (1,71) SEK/aktie.

NOTEs delårsrapport för januari-juni finns från och med idag tillgänglig i pdf-format på koncernens hemsida, www.note.eu, och biläggs detta pressmeddelande. Delårsrapporten för januari-september presenteras den 21 oktober.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Laveson, VD och koncernchef, tel. 08-568 990 06, 070-433 99 99
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 08-568 990 03, 070-977 06 86

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande tillverknings- och logistikpartner för elektronikproduktion. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Norge, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen för 2012 uppgick till 1 029 MSEK och antalet anställda i koncernen uppgår till cirka 900. NOTE är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.

NOTE AB (publ) offentliggör föreliggande information i enlighet med Värdepappersmarknadslagen. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 juli 2013 klockan 08.30.

Se fler nyheter