2015-07-13

NOTEs halvårsrapport januari-juni 2015

Pressmeddelande Finansiell utveckling april-juni
• Försäljningen uppgick till 279,5 (247,6) MSEK.
• Rörelseresultatet uppgick till 11,2 (7,5) MSEK.
• Rörelsemarginalen uppgick till 4,0% (3,0%).
• Resultat efter finansnetto uppgick till 9,2 (7,1) MSEK.
• Resultat efter skatt uppgick till 8,5 (5,7) MSEK, vilket motsvarar 0,29 (0,20) SEK/aktie.
• Kassaflödet efter investeringar uppgick till -18,0 (-8,2) MSEK, vilket motsvarar -0,62 (-0,28) SEK/aktie.

Finansiell utveckling januari-juni
• Försäljningen uppgick till 554,8 (480,4) MSEK.
• Rörelseresultatet uppgick till 23,1 (13,3) MSEK.
• Rörelsemarginalen uppgick till 4,2% (2,8%).
• Resultat efter finansnetto uppgick till 20,2 (10,9) MSEK.
• Resultat efter skatt uppgick till 17,8 (8,8) MSEK, vilket motsvarar 0,62 (0,31) SEK/aktie.
• Kassaflödet efter investeringar uppgick till 3,8 (14,9) MSEK, vilket motsvarar 0,13 (0,52) SEK/aktie.

VD-kommentar
”Vi är en av de starkaste elektroniktillverkarna på den nordiska marknaden. Vi fortsätter att utvecklas och vara en snabbfotad och lyhörd affärspartner till våra kunder. Jag är stolt över det vi har åstadkommit, och det är glädjande att kunna presentera en förbättring av rörelseresultatet med nästan 10 MSEK under första halvåret.

Försäljningen under andra kvartalet utvecklades fortsatt positivt på nästan samtliga av våra marknader. Nu ser vi även konkreta affärsmöjligheter som en följd av vårt utökade tjänsteerbjudande i Sverige inom det medicintekniska området. Det är vår uttalade ambition att ytterligare öka marknadsandelarna och förstärka vår lönsamma tillväxt. Som ett led i vår tillväxtstrategi har vi beslutat att förstärka organisationen med en försäljningsdirektör i koncernledningen. Till denna position har utsetts Fredrik Schultz. Fredrik kommer närmast från branschkollegan Enics och tillträder i mitten av augusti”, säger Peter Laveson, VD och koncernchef.

NOTEs halvårsrapport för januari-juni finns från och med idag tillgänglig i pdf-format på koncernens hemsida, www.note.eu, och biläggs detta pressmeddelande. Delårsrapporten för januari-september presenteras den 19 oktober.

Se fler nyheter