2019-07-15

NOTEs halvårsrapport januari-juni 2019

Finansiell utveckling april-juni


• Försäljningen ökade med 25% till 437 (351) MSEK. Rensat från förvärv var tillväxten 13%.
• Rörelseresultatet ökade med 30% till 31 (23) MSEK.
• Rörelsemarginalen stärktes med 0,3 procentenheter till 7,0% (6,7%).
• Resultat efter finansnetto ökade till 29 (22) MSEK.
• Resultat efter skatt ökade med 37% till 23 (17) MSEK, vilket motsvarar 0,81 (0,59) SEK/aktie.
• Kassaflödet efter investeringar uppgick till -24 (-18) MSEK, vilket motsvarar -0,82 (-0,62) SEK/aktie.

Finansiell utveckling januari-juni 
• Försäljningen ökade med 28% till 843 (658) MSEK. Rensat från förvärv var tillväxten 15%.
• Rörelseresultatet ökade med 42% till 57 (40) MSEK.
• Rörelsemarginalen stärktes 0,7 procentenheter till 6,8% (6,1%).
• Resultat efter finansnetto ökade till 53 (37) MSEK.
• Resultat efter skatt ökade med 50% till 44 (29) MSEK, vilket motsvarar 1,51 (1,01) SEK/aktie.
• Kassaflödet efter investeringar uppgick till -22 (-5) MSEK, vilket motsvarar -0,76 (-0,16) SEK/aktie.

VD-kommentar 
”NOTE fortsätter att utvecklas starkt. Under första halvåret ökade försäljningen med 28% till 843 MSEK. Rensat från tillkommande försäljning i vårt engelska bolag Speedboard Assembly Services, som förvärvades i Q4 i fjol, var tillväxten 15%. Vi vinner fortsatt många nya kunders förtroenden, såväl inom traditionell industri som inom nya snabbväxande applikationsområden. Bland nya större kundsamarbeten som annonserats under året återfinns DeLaval, Laerdal Medical, Maven Wireless, Micropower och UNIPOWER.

Vårt rörelseresultat för första halvåret ökade med 42% till 57 MSEK, vilket är ett resultat av fortsatt tillväxt, stabil kostnadsutveckling och en stark utveckling inte minst i våra Västeuropeiska fabriker. Första halvårets vinst per aktie ökade med 50% till 1,51 SEK/aktie.

Vi står väl rustade för framtiden. Orderstocken vid halvårsskiftet var på en rekordhög nivå och vi har flera större, spännande kundprojekt som nu går in i serieproduktion. Jag ser därför goda möjligheter att fortsätta vår positiva utveckling”, säger Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef.

NOTEs halvårsrapport finns från och med idag tillgänglig i pdf-format på koncernens hemsida, www.note.eu, och biläggs detta pressmeddelande. Delårsrapporten för januari-september presenteras den 22 oktober.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef, tel. 070-541 72 22 
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 070-977 06 86 

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 1 563 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1 070. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.

Denna information är sådan information som NOTE AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Johannes Lind-Widestams försorg, för offentliggörande den 15 juli 2019 klockan 08.30 CET. 

Se fler pressmeddelanden