2004-10-08

NOTEs koncernchef tilldelas utmärkelse av Ernst & Young

NOTEs VD och koncernchef Erik Stenfors utsågs vid en prisceremoni under torsdagen till ”Årets Stjärnskott” bland Stockholmsregionens entreprenörer. Tävlingen, som sedan 1995 anordnas av revisionsfirman Ernst & Young, är en del av den världsomspännande tävlingen ”Entrepreneur Of The Year”.

Ernst & Young arrangerar varje år ”Entrepreneur Of The Year” för att synliggöra entreprenörer och öka intresset för entreprenörskap i Sverige. Målet är också att utmärkelsen ska vara en sporre för morgondagens entreprenörer. I dag är "Entrepreneur Of The Year” en av Sveriges – och världens – främsta utmärkelser för entreprenörer.

Under torsdagens final fick NOTEs koncernchef Erik Stenfors mottaga priset som ”Årets Stjärnskott” med motiveringen:

”En starkt lysande stjärna på entreprenörshimlen som utan eget startkapital på några få år skapat ett börsnoterat företag i miljardklassen. Med drivkraften och missionen att som en industriell förnyare rädda Sveriges möjligheter till en fortsatt industriproduktion med fler arbetstillfällen, bygger han vidare på vår tradition att utveckla nya högteknologiska produkter för en global marknad.”

– Vi startade NOTE 1999 och vår ambition var att inom fem år bli en av Sveriges edande kontraktstillverkare, vilket vi har uppnåttSom entreprenör kan man aldrig sitta still, nu har vi höjt vår ambition ytterligare och har som målsättning att bli en av Europas ledande kontraktstillverkare inom de kommande fem åren, avslutade Erik Stenfors sitt anförande vid prisceremonin.

– Vi är naturligtvis väldigt stolta inom koncernen att Erik Stenfors har fått utmärkelsen "Årets Stjärnskott", säger Sten Dybeck styrelseordförande i NOTE.

Under kvällen talade Jens Spendrup samt Johan Staël von Holstein om sina visioner kring entreprenörskap. Till representant för Stockholm i Sveriges final av ”Entrepreneur Of The Year” valdes Gudrun Sjödén, Gudrun Sjödén Design AB.

Ytterligare upplysningar lämnas av:
Mette Franek, Informationschef NOTE; 0176-799 03 eller 0709-58 81 54
Johan Kaijser, Ernst & Young; 08-520 59 04

Fakta om NOTE
NOTE är en av Skandinaviens ledande kontraktstillverkare av elektronik och erbjuder specialistkompetens inom elektronikproduktion i hela värdekedjan; från design och utveckling via tillverkning till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Storbritannien, Polen och Litauen.
Nettoomsättningen för år 2003 uppgick till 859 miljoner SEK och resultatet före skatt till 63 miljoner SEK. Antalet anställda i koncernen uppgår till ca 950. NOTE är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. www.note.se

Se fler nyheter