2020-03-27

NOTEs styrelse drar tillbaka förslaget om aktieutdelning

På grund av den osäkerhet som råder med anledning av den globala spridningen av Corona-viruset har NOTEs styrelse beslutat att dra tillbaka det tidigare kommunicerade förslaget till årsstämman 2020 om en utdelning på 1,20 kr/aktie. Beslutet tas i syfte att uppnå och signalera trovärdighet, styrka och flexibilitet i den mera turbulenta marknadsmiljö som styrelsen förväntar sig framöver. NOTE strävar efter att fortsätta ta marknadsandelar, någonting som styrelsen bedömer blir än mer naturligt i den uppkomna situationen.

NOTEs finansiella ställning är fortsatt god, vilket tidigare kommunicerats i ett pressmeddelande den 12 mars. Styrelsen betonar samtidigt sin ambition att kalla aktieägarna till en extra bolagsstämma senare i år för att besluta om utdelning, om marknaden vid den tidpunkten motiverar detta.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Hagberg, styrelseordförande, tel. 070-644 33 56
Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef, tel. 070-541 72 22

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort (PCBA), delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 1 760 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1 070. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök
www.note.eu.

Denna information är sådan information som NOTE AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Johannes Lind-Widestams försorg, för offentliggörande den 27 mars 2020 klockan 14.00 CET.

Se fler nyheter