2014-10-16

NOTEs valberedning inför årsstämman 2015

I enlighet med beslut på årsstämman ska valberedningens ledamöter utnämnas av de fyra aktieägare som har det största innehavet i NOTE och som vill utse en representant.

Valberedningen består av:
– Kjell-Åke Andersson, eget innehav
– Bruce Grant, Garden Growth Capital LLC
– Jonas Hagströmer, Creades AB
– Peter Svanlund, Banque Carnegie Luxembourg S.A.

Valberedningen är utsedd av aktieägare som tillsammans representerar cirka 37 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Bland valberedningens uppgifter är att ta fram förslag till årsstämman avseende ordförande vid årsstämman, styrelseordförande, styrelseledamöter, revisorer samt ersättning till styrelsen. Valberedningen ska också utarbeta principer för utnämningen av valberedningen inför nästa årsstämma.
NOTEs årsstämma kommer att hållas i Stockholm onsdagen den 22 april 2015. Aktieägare som har förslag till valberedningen kan skicka detta via e-post till info@note.eu (ange ”Valberedningen” i ämnesraden) senast den 4 mars 2015.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kristian Teär, Styrelsens ordförande, tel. +1 647 746 3436
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 08-568 990 03, 070-977 06 86
Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande tillverknings- och logistikpartner för elektronikproduktion.
NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Norge, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen för 2013 uppgick till 907 MSEK och antalet anställda i koncernen uppgår till cirka 850. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.

NOTE AB (publ) offentliggör föreliggande information i enlighet med Värdepappersmarknadslagen. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 oktober 2014 klockan 11.00.

Se fler pressmeddelanden