2017-10-25

NOTEs valberedning inför årsstämman 2018

I enlighet med beslut på årsstämman ska valberedningens ledamöter utnämnas, senast sex månader före ordinarie stämma, av de fyra aktieägare som har det största innehavet i NOTE och som vill utse en representant.

Valberedningen består av:
– Fredrik Hagberg, Myggenäs Gård AB
– Johan Hagberg, eget innehav
– Jonas Hagströmer, Creades AB
– Martin Nilsson, Catella Fondförvaltning

Bland valberedningens uppgifter är att ta fram förslag till årsstämman avseende ordförande vid årsstämman, styrelseordförande, styrelseledamöter, revisorer samt ersättning till styrelsen. Valberedningen ska också utarbeta principer för utnämningen av valberedningen inför nästa årsstämma.

NOTEs årsstämma kommer att hållas i Stockholm torsdagen den 26 april 2018. Aktieägare som har förslag till valberedningen kan skicka detta via e-post till info@note.eu (ange "Valberedningen" i ämnesraden) senast den 8 mars 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
John Hedberg, styrelsens ordförande, tel. 070-629 23 37

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande tillverknings- och logistikpartner för produktion av elektronikbaserade produkter. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen för de senaste 12 månaderna uppgick till 1 139 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 900. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.

Informationen lämnades för offentliggörande den 25 oktober 2017 klockan 08.30 CET.

  

Se fler nyheter