2019-10-10

NOTEs valberedning inför årsstämman 2020

I enlighet med beslut på årsstämman ska valberedningens ledamöter utnämnas, senast sex månader före ordinarie stämma, av de fyra aktieägare som har det största innehavet i NOTE och som vill utse en representant.

Valberedningen består av:
– Johan Hagberg, eget innehav
– Martin Nilsson, Catella Fondförvaltning
– Niklas Johansson, Handelsbanken Fonder
– Thomas Tang, Mediuminvest A/S

Bland valberedningens uppgifter är att ta fram förslag till årsstämman avseende ordförande vid årsstämman, styrelseordförande, styrelseledamöter, revisorer samt ersättning till styrelsen. Valberedningen ska också utarbeta principer för utnämningen av valberedningen inför nästa årsstämma.

NOTEs årsstämma kommer att hållas i Stockholm torsdagen den 23 april 2020. Aktieägare som har förslag till valberedningen kan skicka detta via e-post till info@note.eu (ange ”Valberedningen” i ämnesraden) senast den 5 mars 2020.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Hagberg, styrelsens ordförande, tel. 070-644 33 56

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 1 563 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1 070. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.

Informationen lämnades för offentliggörande den 10 oktober 2019 klockan 08.30 CET.

Se fler nyheter