2020-10-16

NOTEs valberedning inför årsstämman 2021

I enlighet med beslut på årsstämman ska valberedningens ledamöter utnämnas, senast sex månader före ordinarie stämma, av de fyra aktieägare som har det största innehavet i NOTE och som vill utse en representant.                     

Valberedningen består av:
– Johan Hagberg, eget innehav
– Thomas Tang, Mediuminvest A/S
– Fredrik Hagberg, eget innehav
– Per Olof Andersson, eget innehav

 Bland valberedningens uppgifter är att ta fram förslag till årsstämman avseende ordförande vid årsstämman, styrelseordförande, styrelseledamöter, revisorer samt ersättning till styrelsen. Valberedningen ska också utarbeta principer för utnämningen av valberedningen inför nästa årsstämma.

NOTEs årsstämma kommer att hållas i Stockholm måndagen den 19 april 2021. Aktieägare som har förslag till valberedningen kan skicka detta via e-post till info@note.eu (ange ”Valberedningen” i ämnesraden) senast den 1 mars 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Hagberg, styrelsens ordförande, tel. 070-644 33 56

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort (PCBA), delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 1 892 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1 100. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök
www.note.eu.

Informationen lämnades för offentliggörande den 16 oktober 2020 klockan 13.00 CET.

Se fler nyheter