2021-10-07

NOTEs valberedning inför årsstämman 2022

I enlighet med beslut på årsstämman ska valberedningens ledamöter utnämnas, senast sex månader före ordinarie stämma, av de fyra aktieägare som har det största innehavet i NOTE och som vill utse en representant.                    

Valberedningen består av:
– Johan Hagberg, eget innehav

– Egil Dahl, Vevlen Gård
– Thomas Tang, Mediuminvest A/S
– Per Olof Andersson, eget innehav samt Myggenäs Gård och Fredrik Hagberg

Bland valberedningens uppgifter är att ta fram förslag till årsstämman avseende ordförande vid årsstämman, styrelseordförande, styrelseledamöter, revisorer samt ersättning till styrelsen. Valberedningen ska också utarbeta principer för utnämningen av valberedningen inför nästa årsstämma.

NOTEs årsstämma kommer att hållas i Stockholm onsdagen den 20 april 2022. Aktieägare som har förslag till valberedningen kan skicka detta via e-post till info@note-ems.com (ange ”Valberedningen” i ämnesraden) senast den 2 mars 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Mellgren, styrelsens ordförande, tel. 070-592 83 38

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort (PCBA), delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 2 043 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1 200. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök
www.note-ems.com.

Informationen lämnades för offentliggörande den 7 oktober 2021 klockan 14.00 CET.

Se fler nyheter