2022-10-17

NOTEs valberedning inför årsstämman 2023

I enlighet med beslut på årsstämman ska valberedningens ledamöter utnämnas, senast sex månader före ordinarie stämma, av de fyra aktieägare som har det största innehavet i NOTE och som vill utse en representant.
             

Valberedningen består av:
– Johan Hagberg, eget innehav

– Egil Dahl, Vevlen Gård
– Myggenäs Gård och Fredrik Hagberg
– Per Olof Andersson, eget innehav samt Claes Mellgrens innehav

Bland valberedningens uppgifter är att ta fram förslag till årsstämman avseende ordförande vid årsstämman, styrelseordförande, styrelseledamöter, revisorer samt ersättning till styrelsen. Valberedningen ska också utarbeta principer för utnämningen av valberedningen inför nästa årsstämma.

NOTEs årsstämma kommer att hållas i Stockholm onsdagen den 19 april 2023. Aktieägare som har förslag till valberedningen kan skicka detta via e-post till info@note-ems.com (ange ”Valberedningen” i ämnesraden) senast den 1 mars 2023.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Mellgren, styrelsens ordförande, tel. 070-592 83 38

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort (PCBA), delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 3 463 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1 400. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök
www.note-ems.com.

Se fler nyheter