2023-10-18

NOTEs valberedning inför årsstämman 2024

I enlighet med beslut på årsstämman ska valberedningens ledamöter utnämnas, senast sex månader före ordinarie stämma, av de fyra aktieägare som har det största innehavet i NOTE och som vill utse en representant. 

Valberedningen består av:
– Johan Hagberg, eget innehav
– Egil Dahl, Vevlen Gård
– Fredrik Hagberg, eget innehav och Myggenäs Gård
– David Zaudy, Cervantes Capital
 
Bland valberedningens uppgifter är att ta fram förslag till årsstämman avseende ordförande vid årsstämman, styrelseordförande, styrelseledamöter, revisorer samt ersättning till styrelsen. Valberedningen ska också utarbeta principer för utnämningen av valberedningen inför nästa årsstämma.

NOTEs årsstämma kommer att hållas i Stockholm onsdagen den 18 april 2024. Aktieägare som har förslag till valberedningen kan skicka detta via e-post till ir@note-ems.com (ange ”Valberedningen” i ämnesraden) senast den 29 februari 2024.

Se fler nyheter