2006-11-02

NOTEs valberedning inför bolagsstämman 2007

Styrelsens ordförande för NOTE AB skall under oktober månad varje år kontakta de största aktieägarna för att etablera en valberedning bestående av tre ledamöter. Tillsammans ska ledamöterna representera de tre röstmässigt största aktieägarna. Valberedningens ordförande utses från den röstmässigt störste aktieägaren.

Uppgiften är att förbereda och framlägga förslag till bolagsstämman avseende styrelsens sammansättning, val av revisorer samt arvoden. Detta kommer att föreläggas den ordinarie bolagsstämman 2007.

Årets valberedning består av följande ledamöter:

– Sten Dybeck, representerar eget innehav och bolag, ordförande och tillika huvudägare i NOTE
– Nils Petter Hollekim, representerar Odin Fonder
– Kjell-Åke Andersson, representerar eget innehav

Aktieägare som vill komma i kontakt med valberedningen kan vända sig till Sten Dybeck på e-postadressen sten@dybeck.com.

Se fler nyheter