2023-10-31

NOTEs vd säljer 55 000 aktier – kvarstår som större aktieägare i NOTE

NOTEs vd Johannes Lind-Widestam har nyligen sålt 55 000 aktier i NOTE, motsvarande 12% av hans innehav, till ett värde av 7,9 miljoner kronor. Försäljningen genomfördes för att täcka skattemässiga åtaganden. Efter försäljningen uppgår Johannes Lind-Widestam med familjs ägande (privat och via bolag) i NOTE till 403 510 aktier vilket motsvarar cirka 1,4% av aktierna i NOTE. Johannes Lind-Widestam med familj kvarstår därmed som en större aktieägare i NOTE.

Se fler nyheter