2001-09-28

Nu förkortas vägen mellan idé och produktion i elektronikindustrin

I dag öppnar den snabbväxande elektroniktillverkaren NOTE en prototypverkstad i Electrum i Kista. Detta innebär att bolagen och institutionerna som redan finns där får direkt tillgång till expertis när det gäller produktion av prototyper.

– I Kista finns de flesta utvecklingsbolagen inom telekom och elektronik, säger NOTEs koncernchef Sten Dybeck. Vi kan nu erbjuda dem en mycket kortare väg från idé till produktion i ett nära samspel mellan konstruktör och producent.

NOTEs prototypverkstad är bemannad med specialister som omedelbart kan ta hand om elektronikföretagens idéer och omsätta dem i prototyper. Huvuddelen av produktionen sker på plats, vilket innebär att beställaren om så önskar kan följa hela processen på nära håll. Detta samspel kommer att bli betydelsefullt både för kvaliteten och snabbheten.

Satsningen på prototypverkstaden och mötesplatsen i Kista är en del av NOTEs offensiva expansion just nu. Bolaget är unikt i den svenska telekomindustrin och ligger bland annat på listan över svenska tillväxtföretag för femte
året i rad.

– Det finns många förklaringar till att vi växer när andra minskar, säger Sten Dybeck. Bland annat att vi lyckats skapa en bra företagsanda med kunniga och intresserade medarbetare. Men viktigast av allt tror jag att vårt sätt att ta hand om kunder är. Vi vill växa med dem. I linje med det är satsningen i Kista mycket betydelsefull.

För vidare information kontakta:
Björn Rilegård, ansvarig för NOTE i Kista. Telefon: 08-752 16 50 eller 51, 0708-766 407. E-post: bjorn.rilegard@norrtelje.note.se
Sten Dybeck, koncernchef NOTE AB. Telefon: 0176-799 10, 0708-55 18 00.
E-post: sten@dybeck.com

Se fler nyheter