2000-03-27

Nu global produktion!

Norrtelje Elektronik höjer servicenivån ytterligare, mångdubblar kapaciteten och ökar flexibiliteten – förvärvar ESN.

Nu förbättrar vi servicen ytterligare för dig som köper avancerad elektronikproduktion. För att kunna erbjuda en komplett och avancerad produktion på nära håll – oavsett var i världen du är verksam – köper Norrtelje Elektronik det snabbväxande elektronikföretaget EuroSupply Nordic AB.

Global produktion – vi tillverkar där det är bäst för dig!

EuroSupply har ett stort kontaktnät av elektroniktillverkare i Nord- och Sydamerika, Asien samt Europa. Norrtelje Elektronik erbjuder nu produktion i alla dessa världsdelar och fortsätter att bygga ut sitt nätverk. Därmed kan vi följa dig ut i världen och serva dig med produktion i olika länder. Genom vårt nätverk förbättras vårt tjänsteutbud också på andra sätt, t ex har vi nu kapacitet att även ta hand om dina allra största kretskortserier. Som kund hos oss kan du välja enstaka tjänster, eller låta Norrtelje Elektronik sköta allt – från komponentinköp till leverans av färdiga produkter.

Logistikfördelar för dig – då våra komponentinköp ökar kraftigt.

Vår flexibilitet blir nu ännu större genom att vår totala kapacitet ökar rejält. Dels genom vårt internationella nätverk, dels genom nysatsningar för ökad produktion vid Norrtälje-fabriken som fortsätter under 2000. Vi får också möjlighet att ytterligare korta ledtiderna och stärks avsevärt i vår roll som inköpare av komponenter.

Personal får köpa aktier.

I samband med företagsförvärvet får Norrtelje Elektronik ett stort kapitaltillskott genom att ägarbasen breddas. Kapitaltillskottet ger oss medel till vår fortsatta expansion och våra satsningar på att ytterligare höja både vår servicenivå och personalens kompetens. Samtliga anställda på Norrtelje Elektronik får dessutom möjlighet att köpa aktier. Alla nyckelpersoner fortsätter självfallet på Norrtelje Elektronik. Både Peter Jansson, produktionschef, John-Olov Carlsson, chef produktionsutveckling arbetar vidare på sina nuvarande poster, Mats Hultin har lovat att arbeta kvar som VD i minst fem år till.

Mångdubblad produktionskapacitet.

Har du några frågor är du alltid välkommen att höra av dig till oss. Till en början märker du kanske inte så mycket av våra nya kvalitetssatsningar och kraftigt ökade kapacitet. Successivt kan du räkna med en elektronikproduktion som är alltmer skräddarsydd att exakt passa dina speciella behov. Ständiga förbättringar är vår ledstjärna!

Se fler nyheter