2007-02-13

Ny VD och koncernchef utsedd i NOTE AB

Vid gårdagens styrelsesammanträde i NOTE AB utsågs civilingenjör Kaj Samlin, 57 till ny verkställande direktör och koncernchef. Han tillträder befattningen den 15 februari 2007.

Kaj Samlin har varit verksam i industrin i hela sitt arbetsliv. Under de första tolv åren inom Electrolux-koncernen och i perioden 1986-2004 som verkställande direktör i den internationellt inriktade specialkabeltillverkaren Habia Cable AB. Under de senaste åren har han byggt upp ett svensk-kinesiskt företag för den internationella butiksinredningsmarknaden.

Danderyd den 13 februari 2007
Styrelsen i NOTE AB

För ytterligare information, kontakta:
Sten Dybeck, styrelsens ordförande, tel. +46 (0)708 55 18 00
Annelie Wirdefeldt, IR/informationschef, tel. +46 (0)8 568 990 01, +46 (0)76 815 99 99

NOTEs huvudägare och styrelseordförande Sten Dybeck kommenterar:
”Styrelsen är mycket tillfreds med att vi kunnat knyta en internationellt erfaren affärsman till NOTE. Kaj Samlin har en gedigen erfarenhet av att bygga en tillverkningsindustri och stor vana vid internationell affärsutveckling. Det stämmer väl överens med de planer vi har för NOTE-koncernen. Som framgått av dagens bokslutskommuniké har NOTE efter det svåra året 2005 nu återvunnit normal lönsamhet och tillväxt vilket gör att vi ser med tillförsikt på de framtida utvecklingsmöjligheterna.”

NOTEs avgående VD Arne Forslund kommenterar:
”Det har varit en mycket spännande och intensiv period på NOTE som inneburit stora förändringar på kort tid. Den första fasen av omstruktureringen och inriktningen av verksamheten är nu sjösatt och NOTE har blivit ett expansivt och lönsamt företag. NOTEs framtidsutsikter är ljusa. Då syrelsen och jag har olika syn på takten i förändringsarbetet och på den framtida inriktningen har vi i samförstånd beslutat att gå skilda vägar. Det har varit en stimulerande period och jag vill tacka samtliga medarbetare som för mig varit en källa till stor glädje under min tid på NOTE.”

Se fler nyheter