2004-02-11

Nytt förslag till nationellt forskningsprogram

Ledande OEM- och EMS-företag verksamma i Sverige lägger i februari fram ett gemensamt förslag till ett nytt nationellt och tvär-vetenskapligt forskningsprogram inom mikrosystem. Bland initiativtagarna finns representanter för bland annat Ericsson AB, NOTE AB, Flextronics i Sverige, Kitron och MYDATA automation AB.

Förslaget är inriktat på forskning inom främst produktionsteknik för framtida mikrosystem, där digital och analog elektronik ska samverka med exempelvis bioteknik, nanoteknik, sensorteknik och/eller mikromekanik. Tanken är att förbättra möjligheten för svensk forskning och svensk tillverkningsindustri att utveckla de nya produktionsteknologier som kommer att krävas för att få robusta och kostnadseffektiva tillverkningsmetoder för produkter baserade på mikrosystemtänkande. Det förslagna forsknings-programmet går under namnet MP2 – Microsystem Packaging and Production. Förslaget kommer att lämnas till Vinnova under februari månad.

Varför ett nytt program?
– Det blir allt tydligare att förväntan på en bred och djup kompetens inom ”packaging and production” förskjuts från produktägaren till dess samarbetspartners. Med detta följer således elektronikindustrin i fordonsindustrins fotspår. MP2 programmet är en viktig del för att säkerställa att resultatet av denna förskjutning gagnar svensk elektronikindustri, på såväl kort som lång sikt, säger Peter Haglund, Managing Director på Kitron Development.
– För att lyckas hela vägen från en bra produktidé till en robust och lönsam produktion krävs ett nära samarbete mellan alla leden i utvecklingskedjan. Detta var en utmaning redan med traditionella produkter och inom vertikal företagsuppbyggnad, där utveckling och produktion skett inom ett och samma företag, berättar Jolanta Noren som ansvarar för utvecklingen av byggsätt på Ericsson. – I dagens och framtidens företagsuppbyggnad bedrivs både utveckling och tillverkning alltmer inom nätverk där en eller flera tjänste-, OEM- och EMS-företag ingår, var och en med sin specialisering gällande både utveckling och tillverkning. Då ökar kraven på effektiv samverkan ytterligare, fortsätter Jolanta Noren. – För mikrosystem, där olika discipliner måste samverka ner på chip- och kapslingsnivå försvåras situationen ytterligare för nätverksuppbyggda utvecklings- och produktionskedjor. Inte minst blir bilden på kravhanteringen svårare att hantera.

Underlättar viktiga nysatsningar
– Programförslaget kommer förhoppningsvis att bidra till att olika typer av företag samarbetar på ett smidigare sätt, exempelvis när det gäller att säkert förstå behov, krav och möjligheter gällande nya produktionsteknologier för mikrosystemlösningar, säger Anders Söderbärg, Chef för NOTEs Center of Excellence. MP2-förslaget syftar även till att långsiktigt minska risken för sub-optimeringar, förseningar och felsatsningar. – Genom att skapa rätt förutsättningar nu, öppnas vägen för fler aktörer som vågar och har förmågan att satsa på utveckling av produktionsteknologier som krävs för att göra nödvändiga tekniksprång i produktion och produktutvecklingen inom mikrosystem, fortsätter Anders Söderbärg. Utvecklingen och tillverkningen av framtida mikrosystem kommer att kräva ett nära samarbete mellan olika tvärvetenskapliga discipliner enligt initiativtagarna. – Nya tillverkningsmetoder kommer att behöva utvecklas vilket ställer extra stora krav på ett väl fungerande nätverk och samarbete, berättar Monica Bakszt, forskningschef på Mydata.

Svenska universitet långt framme
Stora framsteg har gjorts inom svenska universitet och högskolor gällande utveckling av byggstenar och verktyg för framtagning av mikrosystem. – Dock haltar framgången något då forskare inom produktionsteknologi och svenska tillverkningsföretag hittills inte deltagit aktivt i arbetet, poängterar Mats Pfeffer, Manager of Technology vid Flextronics i Västerås. En viktig länk i utvecklingskedjan skulle stärkas genom det föreslagna forskningsprogrammet.
– Sverige och svensk industri har i MP2-förslaget ett gyllene tillfälle att ta tillvara den höga kompetens som finns inom universitet och högskolor. I landet finns starka företag inom medicin, telekom och transport. Dessutom gynnar det informella arbetssättet i Sverige systemlösningar där behovet av tvärfunktionella team är nödvändiga, avslutar Anders Söderbärg på NOTE AB.

Tidsplanen för MP2-programmet är en sjösättning under våren 2004 med möjlighet till projektansökningar direkt från start.

För ytterligare information kontakta:
Anders Söderbärg, Chef för NOTE Center of Excellence, 0176-793 00

Se fler nyheter