2020-04-15

Ökad orderingång till NOTEs fabrik i Norrtälje

NOTE fortsätter att öka inom medicinteknik. En av NOTEs befintliga kunder har lagt en utökad order om 30 MSEK för omedelbar leverans i Q2 och Q3.

Produkten brukas inom intensivvården och behovet har ökat kraftigt under den rådande pandemin. Ordern innebär att volymen för kunden kommer fördubblas under 2020 och utsikten för att den höga produktionstakten kvarstår framåt bedöms som goda.

”Det glädjer oss att vi fortsätter att växa inom medicinteknik, det är ett segment där vi har vuxit bra de senaste åren och passar väl in i vår fortsatta strategi. Att dessutom kunna bidra i dessa extraordinärt svåra tider känns också väldigt bra”, säger Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef, tel. 070-541 72 22

Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 070-977 06 86

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort (PCBA), delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 1 760 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1 070. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök
www.note.eu.

Informationen lämnades för offentliggörande den 15 april 2020 klockan 08.30 CET.
 

Se fler nyheter