2008-02-12

Ökad vinst trots lägre volymer under andra halvåret

Januari-december
• Försäljningen ökade 1 743,8 (1 741,5) MSEK
• Rörelseresultatet förbättrades med 8% till 111,9 (103,6) MSEK
• Rörelsemarginalen ökade till 6,4% (5,9%)
• Resultat efter finansnetto uppgick till 103,8 (96,2) MSEK
• Resultat efter skatt uppgick till 78,2 (68,6) MSEK, vilket motsvarar 8,13 (7,13) SEK/aktie
• Kassaflödet efter investeringar uppgick till -0,5 (24,8) MSEK, vilket motsvarar -0,05 (2,58) SEK/aktie
• Intensifierat, metodiskt genomförande av NOTEs unika affärsmodell NearsourcingTM som bygger på
volymtillverkning i kostnadseffektiva länder, införandet av komponentdatabasen NOTEfied samt ett
geografiskt nära och kostnadseffektivt utvecklingsarbete som kortar kundernas time-to-market
• Styrelsen föreslår att utdelningen ökar till 2,75 (2,25) SEK/aktie

Fjärde kvartalet
• Försäljningen minskade med 6% till 458,6 (488,5) MSEK
• Rörelseresultatet uppgick till 28,5 (33,8) MSEK
• Rörelsemarginalen minskade till 6,2% (6,9%)
• Resultat efter finansnetto uppgick till 26,6 (32,4) MSEK
• Resultat efter skatt uppgick till 21,0 (22,7) MSEK
• Kassaflödet efter investeringar uppgick till -34,8 (41,4) MSEK

NOTEs bokslutskommuniké för januari-december 2007 finns från och med idag som pdf-fil på koncernens hemsida, www.note.eu, och biläggs detta pressmeddelande.

Årsredovisningen för 2007 publiceras den 4 april. Delårsrapporten för januari-mars 2008 publiceras den 18 april.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Arne Forslund, VD och koncernchef, tel. 08-568 990 07, 070-547 74 77
Henrik Nygren, Finansdirektör, tel. 08-568 990 03, 070-977 06 86

Se fler nyheter