2000-09-21

Omsättningen upp 57% för Norrtelje Elektronik

Tertial 2

109,2 miljoner kronor omsatte Norrtelje Elektronik under perioden maj till augusti, att jämföras med 69,6 miljoner kronor under motsvarande period förra året. Det framgår av företagets senaste tertialrapport. Rörelseresultatet för perioden har ökat ännu kraftigare: från 1,7 miljoner till 5,1 miljoner kronor.

Stor efterfrågan

– Vi har fått flera helt nya kunder vilket gjort att vårt totala kundantal ökat under perioden. Samtidigt har vi fått många förfrågningar. Det var länge sedan vi hade så många offerter ute som nu, berättar Björn Rilegård, försäljningschef på Norrtelje Elektronik. Vid ingången till tertialet var orderstocken 203 miljoner kronor, vid utgången 217 miljoner. Tillväxten har huvudsakligen skett inom informationsteknik, telekommunikation och säkerhetssystem.

Nytt omsättningsrekord?

Fram till augusti i år har Norrtelje Elektronik omsatt 200,4 miljoner kronor. Siffran kan jämföras med rekordåret 1999 då omsättningen de första åtta månaderna uppgick till 132,4 miljoner kronor. Norrtelje Elektronik är en global kontraktsleverantör av flexibel elektronikproduktion och kundanpassad logistik.

Önskas mer fakta? Välkommen att kontakta Norrtelje Elektronik, Försäljningschef Björn Rilegård tel 0176-793 63, eller Controller Monica Lind tel 0176-793 32

Se fler pressmeddelanden