2010-07-16

Peter Laveson utsedd till ny VD och koncernchef i NOTE

Peter Laveson är för närvarande styrelsemedlem i NOTE och arbetar som affärsutvecklare på Investment AB Öresund. Han tillträder den nya befattningen omgående. Peter har mångårig erfarenhet av företagsutveckling och förändringsarbete i svenska såväl som internationella företag, bland annat i AB Custos som regionchef för Norden, England och Spanien i portföljbolaget Johnson Pump AB samt som företagsutvecklare på Accenture.

NOTEs styrelseordförande Stefan Charette kommenterar:
”Det är dags för NOTE att få en långsiktig VD som kan fortsätta utveckla företaget för framtiden. Peter har stor erfarenhet av att leda och utveckla verksamheter och kommer att bygga vidare på NOTEs position som en ledande aktör inom EMS-marknaden. NOTE kommer att fortsätta fokusera på långsiktiga lönsamma kundrelationer där kvalitet och leveransprecision står i fokus.”

Styrelsen vill tacka den avgående tillförordnade VDn och koncernchefen Göran Jansson för ett väl utfört arbete med att initiera koncernens omfattande rationaliserings- och förnyelsearbete, vilket har lagt grunden för det nya NOTE.” 

För ytterligare information, kontakta:
Stefan Charette, styrelsens ordförande, tel. 073-994 70 79
Peter Laveson, VD och koncernchef, tel. 070-433 99 99


Om NOTE
NOTE är en lokal affärspartner med innovativa lösningar för global tillverkning av elektronikbaserade produkter inom segmentet high mix/low volume. NOTE finns etablerat i Sverige, Norge, Finland, England, Estland, Litauen, Polen och Kina. Försäljningen för år 2009 uppgick till 1 200 MSEK och antalet anställda i koncernen uppgår till cirka 1 000. NOTE är noterat på NASDAQ OMX Nordic.
För mer information, vänligen besök www.note.eu. 

Se fler nyheter