2022-02-14

Produktionen i NOTEs fabrik i Kina stoppas tillfälligt

NOTEs fabrik i Kina har hittills inte haft något fall av Covid-19. Nyligen konstaterades dock att en medarbetare varit i kontakt med en Covid-positiv anhörig. I linje med lokala myndigheters skyddsrestriktioner kommer fabriken sättas i karantän, vilket omöjliggör produktion i vart fall fram till fredag 18 februari. Obligatoriska PCR-tester av samtliga medarbetare har genomförts utan anmärkningar. NOTE vidtar fortsatt nödvändiga skyddsåtgärder i samarbete med lokala myndigheter.

I linje med tidigare år och som en säkerhetsåtgärd i anslutning till det kinesiska nyåret, som nyligen avslutats, ökade NOTE lagret av kritiska komponenter för att underlätta uppstarten av produktionen.

”I anslutning till vår Q4-rapport guidade NOTE om en fortsatt mycket stark utveckling med en försäljningstillväxt under första kvartalet i år om i storleksordning 50%. Trots den nya covid-relaterade utmaningen i vår Kina-fabrik tror vi fortsatt att detta är fullt nåbart”, säger Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef, tel. 070-541 72 22

Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 070-977 06 86

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort (PCBA), delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 2 643 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1 300. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök
www.note-ems.com.

Se fler nyheter