2009-10-05

Radi Medical Systems väljer NOTE som leverantör

Efter en omfattande utvärdering har NOTE utsetts till leverantör av medicintekniska produkter med högt ställda kvalitetskrav. Inledningsvis utvecklas och tillverkas ett avancerat trådlöst instrument som används till att mäta blodtrycket i hjärtats kranskärl. Att NOTE valts till leverantör öppnar för ett vidare samarbete kring framtida produkter.

Radi Medical Systems (Radi) är ett St. Jude Medical-företag som bedriver tillämpad forskning, utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer egna innovativa medicintekniska produkter inom området interventionell kardiologi. Detta sker i nära samarbete med läkare och annan kliniskt verksam personal för förbättrad patientvård.

Instrumentet, som är det första trådlösa i sitt slag, kommer att tillverkas i NOTEs fabrik i Torsby. En webbaserad testdatabas där kunden själv kan se kvalitetsutfall direkt från produktionen har utvecklats i fabriken i Norrtälje.

”Vi har lagt störst vikt vid att hitta en leverantör som uppfyller alla våra kvalitetskrav. NOTE har den övergripande tekniken för att hantera våra produkter och dessutom ett bra arbetssätt som verkligen ger oss den uppmärksamhet som krävs för att hålla hög kvalitet. Att möjligheten till volymtillverkning i Kina finns är också en fördel”, säger Jonny Munther, teknisk inköpschef på Radi.

”Vi är oerhört glada och stolta över att Radi valt NOTE som leverantör efter den omfattande och krävande utvärderingen. Radis produkter passar väl in i den produktionsgrupp som byggts upp för NOTE Torsbys medicinkunder där höga krav ställs på kvalitetssäkring, spårbarhet och ISO-certifiering för den medicinska sektorn”, säger Knut Pogost, VD och koncernchef för NOTE.

[Borttagen grafik, se bifogad pdf]

PressureWire® Aeris™

Se fler nyheter