2016-09-29

Saab Dynamics fördjupar samarbetet med NOTE

Efter en omfattande utvärdering har NOTE valts till strategisk leverantör åt ett av Saabs affärsområden. Ett nytt avtal har tecknats avseende prototyp- och serietillverkning av kretskort.

”För oss är det viktigt med en flexibel leverantör som håller hög kvalitet och kan hantera ändringar av en produkt med kort varsel och kort leveranstid. Jag ser fram emot ett fortsatt långsiktigt samarbete med NOTE”, säger Jenni Klasson, Strategic Sourcing Manager för affärsområde Dynamics inom Saab.

”Vi är mycket stolta över att, efter en gedigen utvärdering, nu fördjupa samarbetet med Saab ytterligare. Saab ligger långt fram inom teknologisk utveckling, vilket naturligtvis ställer höga krav på oss som leverantör. Vi har lång och bred erfarenhet av avancerade processer och stor teknisk kunskap som passar Saabs behov kring tillverkning av produkter”, säger Stefan Hedelius, NOTEs VD och koncernchef.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Hedelius, VD och koncernchef, tel. 076-100 07 31
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 08-568 990 03, 070-977 06 86

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande tillverknings- och logistikpartner för produktion av elektronikbaserade produkter. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen för de senaste 12 månaderna uppgick till 1 128 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1 000. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.

NOTE AB (publ) offentliggör föreliggande information i enlighet med marknadsmissbruksförordningen, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket för emittenter vid Nasdaq Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 september 2016 klockan 08.30.

Se fler nyheter