2000-06-22

Snabbväxaren Norrtelje Elektronik breddar ledningen

Norrtelje Elektronik AB breddar ledningen för att kunna behålla sin position som Sveriges snabbast organsikt växande elektroniktillverkare. "Målet är att i år öka omsättningen med minst 50 %" säger tillträdande Vice VD Erik Stenfors.

Norrtelje Elektronik lyckades för fjärde året i rad placera sig på SvD:s lista över Sveriges snabbast växande företag. Ändå är målet att ytterligare öka tillväxttakten, och efter en rekordstark tertialrapport ser framtiden ljus ut. Norrtelje Elektronik är dessutom den enda helsvenska elektroniktillverkaren som satsar kraftfullt globalt och företaget kan nu erbjuda produktion i tre världsdelar. För att kunna möta den lokala och globala expensionen, har ledningen förstärkts med två erfarna personer från elektronikbranschen.

Erik Stenfors har utnämnts till vice VD. Närmast innan arbetade han som VD för EuroSupply Nordic AB, ett annat snabbväxande företag i elektronikbranschen med internationella kontakter. EuroSupply förvärvades av Norrtelje Elektronik tidigare i år som ett steg i Norrteljes globaliseringsstrategi. Erik Stenfors har civilingenjörsexamen i Teknisk Fysik på KTH.

"Det är viktigt att kontinuerligt arbeta med att öka förädlingsvärdet och min uppgift är bl.a. att se till att de stora strategiska fördelar som vår globalisering medför kommer våra kunder tillgodo. Vi har också en unik tillgång i vår kompetenta och kundorienterade personal och vi kommer att fortsätta att satsa på våra medarbetares utveckling.", säger Erik Stenfors.

Bengt Emesten har utnämnts till chef för global logistik. I elektronikbranschen är Bengt Emesten framförallt känd som grundaren av elektronikföretaget Qcom AB, ett bolag som sedermera köptes upp av den Amerikanska elektroniktillverkaren Flextronics International. Bengt Emesten har ett gediget kunnande inom Supply Chain Management och åtnjuter ett stort förtroende hos kundkretsen och i branschen. Bengt Emesten är ingenjör med inriktning på logistik.

"Norrtelje Elektronik har ett stort kunnande inom logistik och ett mycket väl utvecklat materialförsörjningssystem. Jag kommer att fortsätta att utveckla detta till absolut världsklass.", säger Bengt Emesten.

Norrtelje Elektronik, som ligger i Norrtälje, har 200 anställda och ett kundfokus på industriell elektronik, telekom och IT.

Se fler nyheter