2003-11-20

Stopp för handel med aktier i NOTE AB

Styrelsen

För mer information vänligen kontakta Sten Dybeck, styrelseordförande NOTE AB tel. 0708-551 800.

Se fler pressmeddelanden