2005-08-04

Strategisk expansion inom NOTE koncernen

NOTE öppnar ett representationskontor i södra Kina samt flyttar dotterbolaget NOTE Components till Stockholmsregionen under hösten.
Detta ingår som ett led i den strategiska satsning som görs inom Sourcing.

NOTE öppnar ett nytt representationskontor, som kommer att vara i drift den 1 augusti 2005. Kontorets placering är noga utvald; staden Shenzhen ligger i Guandong-provinsen i södra Kina, vilket underlättar distribution till Europa.

”Vi ser fram emot att kunna skriva samarbetsavtal direkt med kinesiska komponentstillverkare inom kort. Det är viktigt, eftersom en stor del av de komponenter vi använder tillverkas i Kina” säger Kjell-Åke Andersson, koncernchef för NOTE AB.

Den 1 juni anställdes Derek Teagle, huvudansvarig för representationskontoret. Han har mångårig erfarenhet av Sourcing inom EMS-branschen i Kina. Derek Teagle bor i Kina sedan ett par år tillbaka, är väl förtrogen med kulturen och språket, samt har upparbetat ett brett nätverk av affärsrelationer.

”Kontoret innebär att NOTE kan arbeta mer kostnadseffektivt, då inköpen görs utan mellanhänder. Det blir också enklare att säkerställa kvalitén för de produkter och komponenter vi redan tillverkar där, då kvalitetskontroll kan utföras direkt på plats. Detta kommer naturligtvis också kunderna till del” säger Bengt Emesten, VD för NOTE Components AB och en av de drivande krafterna bakom projektet. NOTE räknar med att upp till 10 % av koncernens inköpsvolym kommer att köpas från Kina i framtiden.

Under hösten kommer dotterbolaget NOTE Components AB att flytta till Stockholmsregionen. Detta för att bl a underlätta samarbetet med koncernens strategiska leverantörer i Sverige och Europa.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Kjell-Åke Andersson, koncernchef NOTE, 0176-799 00 eller 0708-60 81 23
Bengt Emesten, VD NOTE Components AB 0176-78801 eller 0708-788031

Se fler nyheter