2000-03-17

Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag Org nr 556235-3853 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 1999

.

Se fler nyheter