2003-09-17

TietoEnator väljer NOTE som global totalleverantör

TietoEnator i Karlstad har valt NOTE Torsby som samarbetspartner för hantering av all logistik – från produktion till leverans – av TietoEnators signaleringslösningar som säljs till nätoperatörer och tjänsteleverantörer på telekom-marknaden över hela världen.

"Spännande företag med utvecklingsmöjligheter"
– Vi är både glada och stolta över att TietoEnator valt oss som leverantör, säger Sten Dybeck, NOTEs styrelseordförande.
– TietoEnator är ett spännande företag med stora utvecklingsmöjligheter samtidigt som TietoEnators signaleringsprodukter passar mycket väl in i vår verksamhet, fortsätter han.
Gerd Levin-Nygren, VD för NOTE Torsby ser fördelar i den geografiska närheten mellan företagen.
– Det underlättar onekligen samarbetet samtidigt som det visar att vi i Värmland har kompetens och kunskap för att hantera komplexa elektronikprodukter på en global marknad. En viktig del i vår affärsidé ärr att vi skall vara både en nära och global elektroniktillverkare och denna affär svarar bra upp mot det.

Svarar för all logistikhantering
Avtalet innebär att NOTE Torsby nu svarar för all logistikhantering av TietoEnators signaleringslösningar som innefattar produktion, lagerhållning och leverans av såväl program- som hårdvaror direkt till kund.
– Nu kan vi koncentrera oss på vår kärnverksamhet som är produktutveckling med tillhörande konsult- och utbildningstjänster, enligt Mats Skoting, chef för TietoEnator Signaling Solutions.

– För oss är det viktigt att ha en elektronikleverantör med bra kvalitet, hög kompetens och servicenivå som kan ta ett helhetsåtagande för logistiken, förklarar Mats Skoting – Att vi samtidigt har hittat en lokal samarbetspartner i Värmland är positivt för regionen samtidigt som den geografiska närheten underlättar våra kontakter, fortsätter Mats Skoting som också är ordförande i den regionala IT-stiftelsen Compare Karlstad.

Specialiserade på komplexa produkter
NOTE-koncernen är en global partner som erbjuder flexibel elektronikproduktion och kundanpassade logistiklösningar. NOTE i Torsby har specialiserat sig på korta serier med stor flexibilitet för komplexa produkter som bland annat kräver avancerade tester.
– Därför producerar vi i Torsby inga stora volymer – utan små och medelstora serier för företag med mycket specifika kvalitetskrav som TietoEnator, förklarar Gerd Levin-Nygren.
Detta ser Gerd som en av framgångsfaktorerna för företaget.
– Vi har haft möjligheter att expandera trots svängningarna på elektronikmarknaden.
NOTE Torsby arbetar sedan tidigare med framför allt elektronikprodukter för fordonsindustrin.
– Vi har sedan tidigare haft ett visst samarbete med Ericsson – men genom avtalet med TietoEnator växer vi nu på telekommarknaden vilket vi ser som en spännande utveckling för vår verksamhet, avslutar Gerd.

Fakta om TietoEnator Signaling Solutions
TietoEnator Signaling Solutions i Karlstad svarar för marknadsföring och försäljning av signaleringslösningar på marknaden utanför Ericsson.
Lösningarna baseras på signaleringsprodukter som tas fram inom TietoEnator i Karlstad i partnerskap med Ericsson.
TietoEnators signaleringslösningar säljs till kunder över hela världen – framför allt nätoperatörer och tjänsteleverantörer på telekom-marknaden.
Läs mer på www.signaling.tietoenator.com

Se fler nyheter