2021-02-11

Valberedningen föreslår ny ordförande i NOTE AB

NOTEs valberedning inför årsstämman 2021 består av:

  • Johan Hagberg, eget innehav
  • Thomas Tang, Mediuminvest A/S
  • Fredrik Hagberg, eget innehav
  • Per-Olof Andersson, ordförande i valberedningen, eget innehav

I enlighet med årsstämmans beslut skall valberedningen utvärdera styrelsens sammansättning och arbete samt ta fram förslag till årsstämman 2021.  

NOTEs valberedning föreslår inför årsstämman 2021 omval av samtliga fem styrelseledamöter: Anna Belfrage, Johan Hagberg, Bahare Hederstierna, Claes Mellgren och Charlotte Stjerngren. Som ny styrelseordförande föreslår valberedningen att Claes Mellgren väljs. Claes Mellgren har varit styrelseledamot i NOTE AB sedan januari 2019 och är huvudägare och grundare av verkstadskoncernen AQ Group, som är listat på midcap-listan på Nasdaq Stockholm.

Valberedningens övriga förslag kommer att offentliggöras i samband med kallelsen till årsstämman 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Hagberg, NOTEs största ägare, tel. 070-644 33 56
Per-Olof Andersson, ordförande för valberedningen, tel. 070-5269077

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort (PCBA), delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 1 874 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1 100. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök
www.note-ems.com.

Denna information är sådan information som NOTE AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt regelverket för emittenter vid Nasdaq Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 februari 2021 klockan 11.30 CET.

Se fler nyheter