2020-02-12

Valberedningens förslag till styrelseledamöter i NOTE

Valberedningen i NOTE föreslår att antalet bolagsstämmovalda ledamöter ska uppgå till sex. Då Kjell-Åke Andersson har avböjt omval föreslår valberedningen omval av Johan Hagberg (ordförande), Anna Belfrage, Kaj Falkenlund, Bahare Hederstierna, Claes Mellgren och Charlotte Stjerngren.

NOTEs valberedning inför årsstämman 2020 utgörs av:
– Johan Hagberg, eget innehav
– Martin Nilsson, ordförande i valberedningen, Catella Fondförvaltning
– Niklas Johansson, Handelsbanken Fonder
– Thomas Tang, Mediuminvest A/S

Valberedningens övriga förslag kommer att offentliggöras i samband med kallelsen till årsstämman 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Nilsson, ordförande i valberedningen, tel. 072-546 80 39, martin.a.nilsson@catella.se

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort (PCBA), delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 1 760 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1 092. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök
www.note.eu.

Denna information är sådan information som NOTE AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt regelverket för emittenter vid Nasdaq Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 februari 2020 klockan 13.00 CET.

Se fler nyheter