2022-03-07

Vd Johannes Lind-Widestam utökar sitt innehav i NOTE

Vid en extra bolagsstämma 2019 beslutades om ett treårigt incitamentsprogram för NOTEs vd Johannes Lind-Widestam baserat på en riktad emission om högst 400 000 teckningsoptioner.

Johannes Lind-Widestam har beslutat att förvärva samtliga aktier fullt ut enligt villkoren i programmet. Totalt innebär det att bolaget tillförs cirka 12 MSEK och antalet utestående aktier kommer att utökas med 400 000, vilket innebär en utspädning om drygt 1%. Efter viss avyttring för att finansiera aktieförvärvet kommer Johannes innehav privat, via bolag och närstående att uppgå till 497 100 aktier i NOTE.

”NOTEs försäljning och lönsamhet har utvecklats framgångsrikt under senare år. 2021 var ett nytt rekordår och i anslutning till vår Q4-rapport informerade vi om en förväntad mycket stark utveckling även under 2022. För första kvartalet räknar vi med en tillväxt om i storleksordningen 50%”, säger Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef, tel. 070-541 72 22

Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 070-977 06 86

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort (PCBA), delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 2 643 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1 300. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök
www.note-ems.com.

Se fler nyheter