2018-09-28

VD-skifte i NOTE

Nuvarande styrelseledamoten Johannes Lind-Widestam har utsetts till VD och koncernchef för NOTE. Johannes efterträder Per Ovrén, som kommer att lämna bolaget.

“NOTE är en av de mest konkurrenskraftiga elektroniktillverkarna i Norden. Bolaget utvecklas starkt vad avser försäljning, lönsamhet och nya kundsamarbeten. Förutsättningarna att ytterligare öka marknadsandelarna, såväl på nya som befintliga kunder, ser fortsatt lovande ut. Mot bakgrund av ägarskiften under senare tid har styrelsen bedömt det naturligt att göra ett VD-skifte.

Jag vill passa på att tacka Per Ovrén för en förtjänstfull insats med utvecklingen av NOTE. Johannes som nu tar vid har tidigare varit VD för Kitron Sverige och för Elos Medtech samt har erfarenhet från olika ledande befattningar inom ASSA, Flextronics och Nobel Biocare. Med sin operativa bakgrund inom industrin och med erfarenhet från EMS-branschen med fokus på tillväxt och effektivisering bedömer vi honom synnerligen väl lämpad att leda NOTE i framtiden” säger NOTEs styrelseordförande Johan Hagberg.

“Jag är mycket glad över att ha fått detta förtroende och ser fram emot att bidra med mina kunskaper och erfarenheter för att ytterligare öka kundvärdet och fortsätta NOTEs expansion. NOTE har många skickliga medarbetare och bra kunder som vi skall fortsätta att vårda”, säger Johannes Lind-Widestam.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Hagberg, styrelseordförande, tel. 070-644 33 56
Johannes Lind-Widestam, VD och koncernchef, tel. 070-541 72 22

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 1 249 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 950. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök
www.note.eu.

Denna information är sådan information som NOTE AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Johannes Lind-Widestam försorg, för offentliggörande den 28 september 2018 klockan 17.30 CET.

Se fler nyheter