2004-07-14

Ytterligare en medicinteknisk order till NOTE

Ytterligare en medicinteknisk order till NOTE

NOTE Lund har skrivit en order med det svenska medicinteknikföretaget
Millicore. Ordern gäller industrialisering och högvolymsproduktion av
medicinteknisk utrustning.

– Vi kommer att få hjälp av NOTEs utvecklingsavdelning med att ta fram
och industrialisera en MEMS-baserad mätare för tryck och flöde vid
bröstkorgsdränage, berättar Magnus Emmoth, VD på Millicore. – Med
produkten skall man kunna göra precisa diagnoser av hur väl patienter
med kollapsade lungor läker. På så sätt får både patient och
vårdpersonal en förbättrad miljö med ökad exakthet i avslutad
behandling, fortsätter Magnus.

Lyckad satsning på Center of Excellence
NOTE Lunds försäljningschef, Magnus Persson ser denna order som
ytterligare ett bevis på att koncernen satsat rätt när man utvecklat
Center of Excellence vid samtliga sina fyra svenska fabriker:
– Det är mycket glädjande att ännu en kund valt oss för att vi har
möjligheter att erbjuda utveckling och produktion i hög volym med god
kvalitet. Vid vårt Center of Excellence i Lund har vi en tydlig
inriktning mot medicinsk teknik. Detta uppdrag ställer höga krav på
kompetens, och hos NOTE Lund finns den erfarenhet och kompetens som
krävs, berättar Magnus.

För ytterligare information kontakta:
Magnus Persson, försäljningschef, NOTE Lund, 046-286 92 55
Magnus Emmoth, VD, Millicore, 08-20 34 33
Patrik Kvarnlöf, försäljnings- och marknadschef, NOTE AB, 0176-799 02

Fakta om NOTE
NOTE är en av Sveriges ledande kontraktstillverkare av elektronik och
erbjuder specialistkompetens inom elektronikproduktion i hela
värdekedjan; från design och utveckling via tillverkning till eftermarknad.
Nettoomsättningen för år 2003 uppgick till 859 miljoner SEK och
resultatet före skatt till 63 miljoner SEK. Antalet anställda i
koncernen uppgår till drygt 900.

Den 23 juni 2004 noterades NOTE på Stockholmsbörsens O-lista.

Fakta om Millicore
Millicoreär ett svenskt medicintekniskt företag, som fokuserar på att
kombinera den senaste nanoteknologin med plast för engångsbruk. Våra
produkter kommer inte bara att förändra behandlingsstandarden, utan
kommer också att bli ett helt nytt koncept för sjukvården: digitala
engångsprodukter.

Grundarna tillMillicorehar bred erfarenhet av att leda medicintekniska
företag. Vi siktar på att hitta nya och bättre behandlingsmetoder inom
thorax kirurgi, som kommer att förbättra och förenkla det vardagliga
arbetet för vårdpersonalen.Millicoregrundades 2003 och har fyra
anställda.Millicorehar kontor i Stockholm (huvudkontor) och på
Sahlgrenska Science Park i Göteborg.
Vårt uppdrag är att tillfredställa höga kundkrav genom att använda olika
spjutspetsteknologier och kombinera dem med moderna engångsmaterial. Vi
kommer alltid att sträva efter en ledande position inom dennichevi
verkar inom.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/14/20040714BIT20120/wkr0001.pdf

Se fler nyheter