Ingen bild!

Communication

Högflexibel och nyckelfärdig lösning för en ledande global leverantör av antennsystem och trådlösa produkter

Bolaget har en ledande ställning inom branschen för antennsystem och trådlösa produkter på mobilmarknaden. Bolaget är en global marknadsledare inom sitt område. Som många högteknologiska verksamheter så genomgår kundens marknad snabb förändring. NOTE och kunden ingick partnerskap redan i NPI-fasen för att säkerställa en effektiv utvecklingsprocess.

RF-produkter kräver specifika kompetenser och detaljkänsla. NOTE har omfattande erfarenhet av produktion med systemkonfigurering på beställning. I det här fallet hanterar NOTE cirka 70 olika kundspecifika konfigurationer, både inom kretskort och kompletta produkter. Produktionsprocesserna omfattar HF-tester, inställning, inbränning och kundspecifika modulkonfigurationer. NOTE levererar produkterna i huvudsak till Europa, men även till andra globala destinationer, inklusive direkta försändelser till slutanvändare.

Se fler referenser